KUBA - CUBAN HIGHLIGHTS (TUCAN TRAVEL)
TT - CCB


Objavljeno: 24.06.2019./Ažurirano: 07.08.2020.

 
VOĐENJE NA ENGLESKOM JEZIKU!
SVI POLASCI SU GARANTIRANI!


 
Termini putovanja 2020. Termini putovanja 2021.
01.11. - 10.11.2020.
08.11. - 17.11.2020.
15.11. - 24.11.2020.
22.11. - 01.12.2020.
29.11. - 08.12.2020.
06.12. - 15.12.2020.
13.12. - 22.12.2020.
27.12.2020. - 05.01.2021.
03.01. - 12.01.2021.
10.01. - 19.01.2021.
17.01. - 26.01.2021.
24.01. - 02.02.2021.
31.01. - 09.02.2021.
07.02. - 16.02.2021.
14.02. - 23.02.2021.
21.02. - 02.03.2021.
28.02. - 09.03.2021.
07.03. - 16.03.2021.
14.03. - 23.03.2021.
21.03. - 30.03.2021.
28.03. - 06.04.2021.
04.04. - 13.04.2021.
11.04. - 20.04.2021.
18.04. - 27.04.2021.
25.04. - 04.05.2021.
02.05. - 11.05.2021.
09.05. - 18.05.2021.
16.05. - 25.05.2021.
30.05. - 08.06.2021.
06.06. - 15.06.2021.
13.06. - 22.06.2021.
20.06. - 29.06.2021.
27.06. - 06.07.2021.
04.07. - 13.07.2021.
11.07. - 20.07.2021.
18.07. - 27.07.2021.
25.07. - 03.08.2021.
01.08. - 10.08.2021.
08.08. - 17.08.2021.
15.08. - 24.08.2021.
22.08. - 31.08.2021.
29.08. - 07.09.2021.
05.09. - 14.09.2021.
12.09. - 21.09.2021.
19.09. - 28.09.2021.
26.09. - 05.10.2021.
03.10. - 12.10.2021.
10.10. - 19.10.2021.
17.10. - 26.10.2021.
24.10. - 02.11.2021.
31.10. - 09.11.2021.
07.11. - 16.11.2021.
14.11. - 23.11.2021.
21.11. - 30.11.2021.
28.11. - 07.12.2021.
05.12. - 14.12.2021.
12.12. - 21.12.2021.
19.12. - 28.12.2021.
26.12.2021. - 04.01.2022.

 
PROGRAM PUTOVANJA:
  
   1. dan: Havana
   2. dan: Cienfuegos via Bay of Pigs
   3. dan: Trinidad via Santa Clara
   4. dan: Trinidad
   5. dan: Vinăles
   6. dan: Vinăles
   7. dan: Havana
   8. dan: Havana
   9. dan: Havana
   10. dan: HavanaCIJENA ARANŽMANA PO OSOBI VEĆ OD: 6.112 kn
* Doplata za jednokrevetnu sobu: 986 kn


Doplate:
 • kubanska viza (uključeno posredovanje): 450 kn
Cijena aranžmana uključuje:
 • 9 noćenja u "casas particulares"
 • organizirani obroci:
  • 9 doručaka
  • 1 ručak
  • 1 večera
 • organizirani transferi tokom ture:
  • privatnim vozilom
  • pješke
 • svi razgledi i izleti uključeni u program
 • lokalnog vodiča na engleskom jeziku
Cijena aranžmana ne uključuje:
 • avio karte do/od Havane
 • vizu za Kubu
 • lokalnu pristojbu
 • dodatne obroke
 • napojnice
 • dodatni smještaj prije i nakon ture
 • osobnu potrošnju
 • policu putnog osiguranja
Napomene:
 • Preporuka: Transfer od internacionalne zračne luke do hotela; Dodatan smještaj prije početka i po završetku ture
 • * Putnik NE MORA plaćati jednokrevetnu sobu, ukoliko nema suputnika. Ako se radi o single traveleru tada on ne mora plaćati jednokrevetnu sobu, već će biti smješten u sobu sa suputnikom istog spola. Doplata za jednokrevetnu sobu (gdje je ona moguća!) je opcija za putnika koji ne želi dijeliti smještaj.
MAKSIMALAN BROJ PUTNIKA: 15